Splníme nároky moderní kuchyně

 „V bulthaupu vše co děláme, děláme srdcem“.

Tak jako můžete u našich produktů očekávat mimořádnou ergonomičnost a funkčnost, můžete očekávat i nadstandardní služby, které jsou kompletně zaměřené na potřeby našich klientů. Je důležité naslouchat jejich požadavkům a přáním, pečlivě je analyzovat, poskytovat odborné rady. Námi vyvinutý koncept integrovaných kuchyní vzniká ve spolupráci s našimi klienty. Nedodáváme pouze kuchyně, ale vytváříme osobité, unikátní prostory odpovídající potřebám komfortního bydlení dnešní doby.